Miten minut muistaa valtio, tai ”Yllätyksien rekisteri”

Kun muistia mittaava MMSE on 12-15/30, näyttäytyy oma menneisyys joskus yllättävänä.